Barndop i svenska kyrkan

Dopet är en fin tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också ett tillfälle då barnet får ett löfte från Gud om att Gud har omsorg om barnet, alla dagar, vad som än händer.

När ditt barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet får vara en del av den kristna gemenskapen. Barnet blir också medlem i Svenska kyrkan.

Som konfirmand i 14-årsåldern får barnet lära sig mer om Gud och om livet. Och vid konfirmationsgudstjänsten kan barnet bekräfta sitt dop – tacka ja till löftet från Gud.

Barndop under Coronapandemin

Coronapandemin har fått kyrkor att ställa om. Gudstjänster webbsänds eller besöksantalet begränsas på gudstjänster som hålls med deltagande och social distansiering tillämpas.

Samtidigt går livet vidare och bröllop och barndop ska hållas. En kombination av distansiering för att minska smittspridning och en annorlunda och rolig grej är präster som i tjänsten börjat använda vattenpistol vid barndop.

En av de mest spridda bilderna på vattenskjutande präster kommer från USA och togs påsken 2020. Coronaviruset hade börjat spridas i USA och en katolsk församling i Grosse Pointe Park, en förort till storstaden Detroit, började fundera på hur de skulle göra.

Prästen Timothy Pelc kom på idén att använda en vattenpistol. På så sätt skulle han kunna hålla distans, samtidigt sågs det som en kul grej. Och ett foto av prästen har blivit viralt och spridits vida omkring internet.

Prästen Timothy Pelc döper barnet till Mary och Kyle Nielsen från Minnesota den 29 mars 2020.