Dopets betydelse

Dopets betydelse

Man skulle kunna sammanfatta dopet i tre punkter: 1. Dopet symboliserar frälsningen, att gud redan har räddat det lilla barnet undan ondskan.
2. Vattnet symboliserar rening, men inte för att tvätta bort något som är smutsigt, utan för att påminna om att gud redan har befriat barnet från synd.
3. Dopet är ett löfte för framtiden: “Jag ska alltid vara med dig!” lovar gud.

Så här skriver Svenska Kyrkan om dopets innebörd: ”Dopet är ett löfte från Gud att vara med oss på ett nära och personligt sätt i hela vårt liv ända in i döden. Vi får del av den heliga Anden, som är Guds osynliga närvaro i vårt inre. Det är en skatt vi kan bära med oss genom hela livet.

Dopet är en gåva från Gud. Dopet är ett löfte om befrielse och beskydd. Det är tecknet för vårt hopp om det himmelska livet hos Gud.” Höjdpunkten i dopet brukar ju vara det ögonblick när prästen baddar lite vatten på barnets huvud. Det förekommer också att prästen sänker ner bebisens kropp i dopfuntens vatten. Det är ju också så man brukar göra vid vuxendop, att man doppar ner hela människan i vattnet i en bassäng eller i en sjö. Oavsett vilket så är betydelsen densamma och en tradition som går tillbaka långt genom den kristna historien: att sänka ner en människa i vatten ska påminna om födelsen, och dopet är på så sätt en påminnelse om pånyttfödelse, en ny födelse. Antalet barn som döps i Svenska Kyrkan har minskat under de senaste decennierna, men trots det är det ändå mer än hälften av barnen som döps.

“Sedan kom man till honom med barn,
för att han skulle lägga händerna på dem och be.
Lärjungarna visade bort dem, men Jesus sade:
”Låt barnen vara, och hindra dem inte från att komma
hit till mig! Himmelriket tillhör sådana som de.”
(Matt 19:13-15)

En människas dop sätter henne i relation till hela Guds familj. Hon blir genom denna handling en del av Kristi kropp. Hon får medlemsskap i kristi kyrka. Namngivningen är också knuten till dopet, på ett djupare plan. När kykans tidiga missionärer kom till ett område där budskapet om kristus ännu inte var förkunnat gav de i samband med dopet ett nytt namn till den människa som kommit till tro. Det nya namnet uttryckte både att hon genom dopet fått komma till in i ett nytt beriat sammanhang och att hon i samband med detta fått del av en ny natur. Bibeln beskriver detta med uttrycket “född på nytt”.

Barnvälsignelse

En del kanske vill låta barnet välja självt när det blir äldre om det ska döpas eller inte.
Vill man ändå ha en högtid i kyrkan kan man då ha en barnvälsignelseakt.