Inbjudan till barndop

Inbjudan

Visst går det att muntligt tala om för släkt och vänner om det förestående dopet, men ett vackert inbjudningskort är roligt att få, och kan också sparas som ett minne.

Information som bör finnas med i inbjudan är:

Barnets namn.
Datum och tidpunkt för dopet.
Plats. Vilken kyrka. Adress. ( karta.)
Information om vad som händer efter dopgudstjänsten.
Till vem och vilket datum ni vill att man ska O.S.A. (meddela om man kan komma) och telefonnummer eller adress dit man kan göra det.

Programblad och tackkort

Ni kanske också vill trycka speciella programblad till kyrkan. Kanske vill ni ha samma tema på dessa som på inbjudningskorten.

Det är också trevligt om ni i efterhand skickar ut tackkort till de som deltog vid dopet, och kanske också en present till de som hjälpt till.