Kostnader Dop

Finansiering

Själva dopet i kyrkan kostar normalt ingenting.

Det går även att hålla nere kostnaderna för dopfesten genom att göra mycket själv, eller be om hjälp. Ofta är det mycket utgifter i samband med ett barns första år, så fundera i förväg igenom hur mycket ni har råd att lägga på en dopfest och planera festens utformning därefter. Det kan bli en mycket trevlig fest utan att det kostar något. Det är ingen bra ide att ta lån till en dopfest då allt är förbrukat dagen efter festen, till skillnad mot när man köper en bil eller ett hus. Däremot kanske mor och farföräldrar vill hjälpa till om ekonomin är dålig.