Vuxendop

Vuxendop

Om man inte har blivit barndöpt men bejakar vad dopet står för, kan man döpas i vuxen ålder. Detta görs ofta när man har fått lära sig mer om vad kristen tro handlar om, t.ex. efter konfirmationen.

Konfirmation

I de yngre tonåren kan man välja att delta i konfirmationsläsning, och därefter konfirmera sig för att bekräfta sitt barndop.

Dopbekräftelse, dopförnyelse och doperinran

Vid dopbekräftelse förnyas dopet, oavsett när i livet det skedde första gången. Ofta bekräftas dopet t.ex. när man hälsas välkommen som medlem i en ny kyrka.
En dopbekräftelse kan gå till så att en pastor doppar ett finger i dopskålens vatten och tecknar ett kors i pannan på personen, samtidigt som han läser:
“Du är döpt till Kristus. Livets Gud ska bevara dig i sin kärlek.”
Dopbekräftelsen blir ett sätt att påminna om att dopet inte bara är något som hänt, utan att det är något pågående, något vi lever med.
Dopbekräftelesn är en akt där även församlingen är med och ger sin välsignelse.
Ibland talar man också om dopförnyelse, eller doperinran, som t.ex. kan ske vid påskens midnattsmässa i Svenska kyrkan. Då aktualiseras dopet och alla får förnya sina dop- eller konfirmationslöften, men det är mer på det individuella planet, mellan den enskilda människan och Gud.